खेलकुद कपडाहरूको विशेष ज्ञान

- 2021-06-05-

केकपडाखेलकुदको लागि राम्रो छ? खेल सामग्रीका लागि कुन सामग्री राम्रो छ? धेरै व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि शुद्ध कपासको लुगा राम्रो हो किनकि यसले पसिना राम्रोसँग मिसाउँछ र लगाउन बढी सहज हुन्छ। वास्तवमा खेलकुदका लागि शुद्ध कपासको लुगा राम्रो हुनु हुँदैन। किनभने पसिना-शोषक कपडाहरू जस्तै शुद्ध कपासले शरीरबाट पसिना ग्रहण गर्दछ, तर किनभने व्यायामको समयमा धेरै पसिना उत्सर्जन हुन्छ, त्यसैले यो कपडामा रहन सजिलो हुन्छ। अधिक समय, लुगा पसिना उत्सर्जन र मान्छे यसलाई लगाउन असक्षम बनाउँछ। सबै भन्दा राम्रो सामग्री को बनेको सूती स्पोर्ट्सवेयर खेल को आवश्यकताहरु पूरा गर्न सक्दैन, कस्तो प्रकारको सामग्री खेलकुदको लागि राम्रो छ?

१ नरमकपडा: soft कपडा are generally light and thin, with good drape, smooth modeling lines, and natural clothing contours. Soft कपडा are generally knitted कपडा, silk कपडा, and soft linen कपडा.
2. Very cool कपडा: The cool कपडाhas clear lines and a sense of volume, and can form a rich clothing contour. Commonly used are cotton, polyester-cotton, corduroy and ugly linen. This type of कपडाcan be used to highlight the design of clothing modeling accuracy. For example, the design of suits.
Glo. चमकदारकपडा: The surface is smooth, and can reflect bright light, with a sense of brilliance. Such कपडा include कपडा with satin textures, and the most common ones are evening dresses and performance suits.
4. Transparent कपडा: The transparent कपडाis light, thin and beautiful, with an elegant and mysterious artistic effect.