बीमोन बुनाई कपड़ा कं, लिमिटेडथप्नुहोस्:न। २89 89 Z Zhonghan पश्चिम रोड, Jiaxing शहर, Zhejiang प्रान्त।

Tel:+ -5 86-7373--8260०60333388।

फोन:+ -17 86-१-17757373757527276

इ-मेल:cenjie@beimon.com

फ्याक्स:+ -5 86-7373--8२28१18१188

वेब:www.beimon-tex.com

जाँच पठाउनुहोस्