-ग्लोबल रिसाइल्ड मानक प्रमाणीकरण;

-OEKO-TEX मानक १०० प्रमाणपत्र;

-SGS प्रमाणीकरण।